Uchwała nr XVI/13/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.02.2016
  • Data wejścia w życie 29.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/13/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 - 2018” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 9b, w związku z art. 92 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian