Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.03.2016
  • Data wejścia w życie 23.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.03.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.839
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 839
  • Nr aktu prawnego XVI/14/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1045, poz.1515, poz.1890) w związku z art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz. 915)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian