Uchwała nr XVI/24/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.02.2016
  • Data wejścia w życie 29.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/24/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz.1515, poz. 1890) oraz § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian