Uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 24.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.10.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.10.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3652
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3652
  • Nr aktu prawnego XXV/122/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 i poz. 1579) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. 2016 r., poz. 779)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian