Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2017
  • Data wejścia w życie 07.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.5085
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5085
  • Nr aktu prawnego XXXVI/174/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt. 11i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2017, poz. 1868), oraz art. 59 ust. 2 i 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1870, poz.1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz.659, poz.933, poz. 935 , poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian