Uprzejmie Informuję, że dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

Data: 21 czerwca  2018 r.

Godzina: 11:00

Miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

  1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji

b) stwierdzenie quorum

c)przyjęcie protokołu z XI sesji

d) zmiany do porządku obrad  XII sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – wyjazd delegatów do Miasta Lubawa z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa
  2. Debata oraz uchwała w sprawie zaproszenia i organizacji pobytu w mieście Włocławek delegatów z Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.
  3. Debata oraz uchwała w sprawie kapsuły czasu Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
  4. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
  5. Informacje i komunikaty.
  6. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian