Uprzejmie Informuję, że dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 14:30 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek. W załączeniu przesyłam Planowany Porządek Obrad.

Uprzejmie Informuję, że dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 14:30 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

Data: 7 czerwca  2018 r.
Godzina: 14.30
Miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

  1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie protokołu z X sesji
d) zmiany do porządku obrad XI sesji.

  1. Debata oraz uchwała w sprawie projektu oświadczenia MRM Włocławek.
  2. Debata oraz uchwała w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek i Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.
  3. Sprawozdanie z organizacji dnia dziecka.
  4. Debata nad BO Włocławka na 2019 rok.
  5. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
  6. Informacje i komunikaty.
  7. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian