URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ZAPRASZA na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego,terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei

Miejsce konsultacji

Szkoła Podstawowa Nr 14
ulica Bukowa 9
dnia 19 lutego 2018r. godz. 17:00 (świetlica)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian