VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD VI SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
Data: 9 grudnia 2015 rok
Godzina: 16:00
Miejsce: Sala nr 5, Urząd Miasta Włocławek, Pl. Zielony Rynek 11/13
Prowadząca obrady: Przewodnicząca Aleksandra Narożniak
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji MRM.
 5. Informacja Przewodniczącej o międzysesyjnej działalności Rady.
 6. Projekt uchwały w sprawie woli przystąpienia do Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych.
 7. Projekt uchwały w sprawie  wyboru delegata na zjazdy Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad.
 8. Projekt uchwały w sprawie zorganizowania konkursu „Okaż serce”.
 9. Dyskusja na temat zajęcia stanowiska w sprawie IVLO.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Zamknięcie VI sesji MRM.

Informacje

Rejestr zmian