W dniu 06 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek.

W  dniu 06 listopada  2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2.    Przyjęcie protokołu nr 15/2018  i nr 16/2018 z posiedzeń Komisji .
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Zaopiniowanie Wniosku Prezydenta Miasta o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej.
  5. Wolne wnioski i zapytania
  6. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian