W dniu 15.10.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

W dniu 15.10.2018r. o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 9 z 14.09.2018r.
d) zmiany do porządku obrad.

  1. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność  Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  1. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych.
  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian