W dniu 26 lutego o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 302 odbędą się obrady IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

Data: 26 lutego 2018r.

Godzina: 14.00

Miejsce:Urząd Mista Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 302

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

 1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie protokołu z obrad III sesji

d) zmiany do porządku obrad IV sesji.

 1. Ślubowanie Radnej Patrycji Sarnowskiej.
 2. Debata oraz uchwała nad projektami związanymi ze wskazaniem kierunków wydatków Rady Miasta Włocławek.
 3. Uchwała w sprawie organizacji akcji ,,MRM dla malucha’’.
 4. Uchwała w sprawie organizacji akcji ,, Włocławek dla schroniska’’.
 5. Debata nad składem osobowym oraz kierunkami prac komisji stałych Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
 6. Debata oraz uchwała związana z propozycją objęcia  honorowym patronatem projektu Włocławskiego Instytutu Rozwoju ,,Plac na sto’’ przez Młodzieżową Radę Miasta Włocławek VIII kadencji.
 7. Debata oraz uchwała nad organizacją spotkania dla uczniów włocławskich szkół z osobą związaną ze środowiskami kombatanckimi.
 8. Debata oraz uchwała w sprawie organizacji spotkania z przedstawicielem środowiska kultury i sztuki.
 9. Debata nad prowadzonymi działaniami MRM Włocławek.
 10. Debata oraz uchwała w sprawie organizacji dnia dziecka wraz z innymi podmiotami.
 11. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
 12. Informacje i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian