W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:30 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

Planowany porządek obrad XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

Data: 28 czerwca  2018 r.

Godzina: 10:30

Miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. a) otwarcie sesji
 3. b) stwierdzenie quorum
 4. c) przyjęcie protokołu z XII sesji
 5. d) zmiany do porządku obrad XIII sesji.
 6. Przywitanie przez Przewodniczącego gości.
 7. Wystąpienie Prezydenta Miasta Włocławek – dr. Marka Wojtkowskiego.
 8. Debata nad aktywną działalnością w społeczności lokalnej – panel dyskusyjny z przedstawicielami MRM Lubawa.
 9. Debata w sprawie kapsuły czasu Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
 10. Debata oraz uchwała w sprawie legitymacji Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII.
 11. Debata w sprawie organizacji spotkania dla dzieci z włocławską stacją telewizyjną.
 12. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
 13. Informacje i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian