W dniu 3 lutego o godz. 12.00 w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędą się obrady III sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

Planowany porządek obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

Data: 3 lutego 2018r.

Godzina: 12.00

Miejsce: Włocławek, ul. 3 maja 9

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie protokołu z obrad II sesji

d) zmiany do porządku obrad III sesji.

  1. Debata nad składem osobowym oraz kierunkami prac komisji stałych Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
  2. Debata nad objęciem honorowym patronatem projektu Włocławskiego Instytutu Rozwoju ,,Plac na sto’’ przez Młodzieżową Radę Miasta Włocławek VIII kadencji
  3. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
  4. Informacje i komunikaty.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Informacje

Rejestr zmian