W dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 14:00 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XIV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 14:00 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XIV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

  1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie ąuorum
c) przyjęcie protokołu z XIII sesji
d) zmiany do porządku obrad XIV sesji.

  1. Przywitanie przez Przewodniczącego gości.
  2. Uchwała w sprawie wyrażenia woli współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Z.Arentowi cza we Włocławku.
  3. Uchwała w sprawie oceny Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
  4. Prezentacja osiągnięć MRM Włocławek VIII.
  5. Wręczenie podziękowań.
  6. Zamknięcie ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VTTI kadencji oraz stwierdzenie zakończenia VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek przez Przewodniczącego.
  7. Pożegnanie gości.
  8. Informacje i komunikaty.
  9. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian