W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 13 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 13 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne

  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 8/2018 z dnia 27 września 2018r.
  • zmiany porządku obrad

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie obrad Komisji

Informacje

Rejestr zmian