WE06 – Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

  • Wydział Wydział Windykacji i Egzekucji
  • Termin załatwienia Niezwłocznie w ciągu 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania .
  • Osoba kontaktowa Anna Maklakiewicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Windykacji i Egzekucji
   ul. Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   IV piętro pokój 401 , II piętro pokój 209
  • Telefon kontaktowy 54 414 42 04 , 54 414 46 20 , 54 414 42 76
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Windykacji i Egzekucji
   ul. Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   IV piętro pokój 401 , II piętro pokój 209
  • Wymagane dokumenty Wniosek Zobowiązanego zawierający przesłanki zgodne z art.64e § 2 ( umorzenie ) lub art.64f ( rozłożenie na raty ) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Dz.U.2017.1201-j.t ze zm./
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Art .18, art.64e § 2 ,art.64f  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U.2017.1201- j.t ze zm./
   2. Art.35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego  /Dz.U.2017.1257-tj /
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian