Wniosek (129/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 129/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji (129/wnio/2018)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek (129/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektro-energetycznej WN-110kV oraz rozbiórkę fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110kV w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji GPZ Włocławek Południe – GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa nr 16 do słupa nr 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku”, na terenie działki nr 1/46 obręb Włocławek KM 71 oraz działek nr 1/25, 1/15 obręb Włocławek KM 67 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.407.2018
  • Dokument wytworzył Pan Krzysztof Grządziel reprezentowany przez Pana Wiesława Jędryszek
  • Data dokumentu 20.06.2018
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian