Wniosek (190/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 190/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (190/wnio/2018)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek (190/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu budowa budynku handlowo - usługowego Agata S.A. wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 13/19 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.738.2018
  • Dokument wytworzył Omega Investments Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Bogusława Adamskiego
  • Data dokumentu 12.10.2018
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian