Wniosek o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (46/wnio/2019)

  • Nr karty/rok 46/wnio/2019
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji (46/wnio/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (46/wnio/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa instalacji do produkcji klejów przemysłowych oraz wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów winylowych oraz akrylowych we Włocławku, przy ul. Zalesie na działce nr ewid. 4/35”
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.21.2019
  • Dokument wytworzył EcoCare Magdalena Ozimek
  • Data dokumentu 07.03.2019
  • Dokument zatwierdził Magdalena Ozimek –pełnomocnik PPPolymers Sp. z o.o. Strzyżowice
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian