Wniosek o wydanie decyzji (13/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 13/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (13/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi, wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (13/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pięciu silosów na granulat PCW z fundamentem wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 2/91, 2/93, 2/94, 2/96, 2/99, 2/100 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.843.2017
  • Dokument wytworzył Salamander Window & Door Systems S.A. – reprezentowana przez Panią Wiesławę Woźniak
  • Data dokumentu 20.12.2017
  • Dokument zatwierdził Salamander Window & Door Systems S.A. – reprezentowana przez Panią Wiesławę Woźniak
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian