Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (260/wnio/2017)

  • Nr karty/rok 260/wnio/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (260/wnio/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (260/wnio/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu wniosek na usunięcie drzewa – topole
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Dz. nr 7/7 KM 33 przy ul. Energetyków
  • Znak sprawy S.6131.394.2017
  • Dokument wytworzył PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • Data dokumentu 09.10.2017
  • Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora oddz. Ds. Eksploatacji
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian