Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (57/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 57/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (57/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (57/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu wniosek na usunięcie drzewa – klon jesionolistny
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2
  • Znak sprawy S.6131.24.2018
  • Dokument wytworzył SM „Południe”
  • Data dokumentu 08.01.2018
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian