Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 148/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (148/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu wniosek na usunięcie 6m2 krzewów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Rajska 3-5 dz. nr 116/111 KM 32
  • Znak sprawy S.6131.166.2016
  • Dokument wytworzył SM Zazamcze
  • Data dokumentu 30.03.2016
  • Dokument zatwierdził Prezes Spółdzielni
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian