Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 87/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (87/wnio/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie decyzji na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku wierzba biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 71-73 (dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31)
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Toruńska 71-73 - Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.148.2018
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zazamcze”
  • Data dokumentu 08.05.2018
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-42-96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian