Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 36/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji (36/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 39 we Włocławku
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 39 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.36.2020
  • Dokument wytworzył HYDROPROJEKT Włocławek Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 18.05.2020
  • Dokument zatwierdził Pan Tomasz Fic Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.05.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian