Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (48/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 48/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek (48/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (48/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek KM 98.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie, miasto Włocławek,
  • Znak sprawy S.6220.47.2020
  • Dokument wytworzył Wiceprezes Zarządu
  • Data dokumentu 08.06.2020
  • Dokument zatwierdził Wiceprezes Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian