Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 77/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (77/wnio/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji – Elektrownia Wodna Włocławek zlokalizowanej na terenie gm. Miasto Włocławek.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S. 6221.4.2018
  • Dokument wytworzył Renata Kottas
  • Data dokumentu 13.04.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd ENERGA Wytwarzanie S.A.
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.04.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22, Urząd Miasta Włocławek I piętro pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian