Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (163/wnio/2017)

  • Nr karty/rok 163/wnio/2017
  • Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji 163/wnio/2017
  • Temat dokumentu ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji wyrobów piśmiennych na terenie Hamelin Polska Sp. z o.o. ul. Łęgska 18 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6225.3.2017
  • Dokument wytworzył EcoCare Jacek Różycki Włocławek
  • Data dokumentu 03.08.2017
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu Hamelin Polska Sp. z o.o. Dariusz Strączyński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian