Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (59/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 59/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (59/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (59/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją czterech instalacji działających na terenie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego 18: instalacji produkcji farb i lakierów, instalacji badawczo-rozwojowej, instalacji produkcji wzorników oraz instalacji doboru kolorów.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S. 6221.2.2018
  • Dokument wytworzył ORLEN Eko Sp. z o.o., Dział Ochrony Środowiska we Włocławku
  • Data dokumentu 08.03.2018
  • Dokument zatwierdził Paweł Olewiński, Wiceprezes Zarządu NOVOL Sp. z o.o.
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22, I piętro, pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian