Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 10/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (10/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49A,53A,53B,53C (dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34).
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Toruńska 49A,53A,53B,53C, Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.5.2018
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze
  • Data dokumentu 09.01.2018
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-42-96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian