Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 128/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (128/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza z terenu nieruchomości dz. Nr 46/3 KM 08 położonej we Włocławku przy ul. Sobolowej 4.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.151.2016
  • Dokument wytworzył Osoba fizyczna
  • Data dokumentu 05.04.2016
  • Dokument zatwierdził Osoba fizyczna
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 25 tel. 54 414-42-92
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian