Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 151/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (151/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 m² krzewów gat. jaśmin z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 83A (dz. 54 KM 75).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.169.2016
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”
  • Data dokumentu 08.04.2016
  • Dokument zatwierdził Z-ca Prezesa Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian