Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 15/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (15/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Pana S. S. o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościuszki 25 (dz. nr 19/13 obręb Włocławek KM 52).
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Kościuszki 25, Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.11.2018
  • Dokument wytworzył Osoba prywatna
  • Data dokumentu 12.01.2018
  • Dokument zatwierdził Osoba prywatna
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-42-96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian