Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 16/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (16/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie drzew – wierzb.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie ul. Fredry 2 (dz. nr 31 KM 742)
  • Znak sprawy S.6131.24.2016
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
  • Data dokumentu 07.01.2016
  • Dokument zatwierdził Zastępca Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe"
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.01.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian