Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 205/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (205/wnio/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5 (dz. nr 116/111 KM 32)
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Rajska 3-5, Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.428.2018
  • Dokument wytworzył SM Zazamcze
  • Data dokumentu 27.11.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.12.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-42-96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian