Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 49/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (49/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej (dz. nr 50 KM 47 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.217.2020
  • Dokument wytworzył Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 24.06.2020
  • Dokument zatwierdził DYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian