Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (584/wnio/2015)

  • Nr karty/rok 584/wnio/2015
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (584/wnio/2015)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (584/wnio/2015)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. sumak z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.778.2015
  • Dokument wytworzył Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  • Data dokumentu 30.11.2015
  • Dokument zatwierdził Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian