Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (585/wnio/2015)

  • Nr karty/rok 585/wnio/2015
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (585/wnio/2015)
  • Temat dokumentu Inny
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (585/wnio/2015)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 68 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Podmiejskiej 10 (dz. 74/1 obręb Rózinowo).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.783.2015
  • Dokument wytworzył Osoba fizyczna
  • Data dokumentu 09.12.2015
  • Dokument zatwierdził Osoba fizyczna
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.12.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian