Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 60/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (60/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazacze” o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej (dz. nr 116/146 obręb Włocławek KM 32)
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Hutnicza - Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.77.2018
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zazamcze”
  • Data dokumentu 05.03.2018
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-42-96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian