Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (76/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 76/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (76/wnio/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (76/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Szpitalna 3/5 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 3/5 (dz. nr 35/4 KM 35 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.112.2018
  • Dokument wytworzył Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 3/5
  • Data dokumentu 16.03.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Szpitalna 3/5
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian