Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2017)

  • Nr karty/rok 84/wnio/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (84/wnio/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 16/26/Traugutta 29 (dz. nr 65/11 KM 82 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.148.2017
  • Dokument wytworzył Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  • Data dokumentu 15.05.2017
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu Zdzisław Hejna, Z-ca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.05.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian