Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 9/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (9/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1 (dz. nr 29/26 KM 111/1 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.8.2018
  • Dokument wytworzył Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  • Data dokumentu 04.01.2018
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu Zdzisław Hejna, Z-ca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian