Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 126/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (126/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „G-B” , Bartosz Zielski, ul. Włocławska 7A, Szpetal Górny, 87-711 Fabianki, dot. terenu : działka 3/16, Al.Kazimierza Wielkiego 6A ,87-800 Włocławek
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy S.6233.7.2016
  • Dokument wytworzył Bartosz Zielski, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „G-B”
  • Data dokumentu 25.03.2016
  • Dokument zatwierdził Bartosz Zielski, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „G-B”
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22, I piętro pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian