Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 7/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji (7/wnio/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek PGB Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 4/40 obręb Kawka przy ul. Wiklinowej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek Województwo Kujawsko Pomorskie, dz. nr 4/40 obręb Kawka, ul. Wiklinowa
  • Znak sprawy S.6220.1.2018
  • Dokument wytworzył PGB Inwestycje sp. z o.o. w Warszawie
  • Data dokumentu 13.12.2017
  • Dokument zatwierdził Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian