Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania – II postępowanie

    • Status zamówienia Unieważniony
    • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
    • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
    • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
    • Finansowanie Ze środków własnych
    • Data ogłoszenia 13.09.2018
    • Data składania ofert 28.09.2018
    • Godzina składania ofert 09:45
    • Data otwarcia ofert 28.09.2018
    • Godzina otwarcia ofert 10:00
    • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
    • Numer UZP/TED 615919-N-2018
    • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian