Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania – II postępowanie

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 13.09.2018
  • Data składania ofert 28.09.2018
  • Godzina składania ofert 09:45
  • Data otwarcia ofert 28.09.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 615919-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian