Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-14 12:35:22 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.… Szczegóły
2 2019-10-14 12:33:35 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.… Szczegóły
3 2019-10-11 13:47:46 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (183/wnio/2019) Szczegóły
4 2019-10-11 13:45:30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2019) Szczegóły
5 2019-10-11 13:43:23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2019) Szczegóły
6 2019-10-11 12:21:57 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II o zmianach w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
7 2019-10-11 12:14:28 Zarządzenie nr 424/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) zarządza się, co następuje: §1. Ustala się stan zatrudnienia… Szczegóły
8 2019-10-11 11:55:06 Zarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696)… Szczegóły
9 2019-10-11 11:49:59 Wniosek (180/wnio/2019) Szczegóły
10 2019-10-11 11:39:52 Zarządzenie nr 422/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r.w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696)… Szczegóły
11 2019-10-11 11:33:38 Zarządzenie nr 421/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
12 2019-10-11 11:27:21 Zarządzenie nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696),… Szczegóły
13 2019-10-10 14:11:14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2019) Szczegóły
14 2019-10-10 14:03:43 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (178/wnio/2019) Szczegóły
15 2019-10-10 13:46:53 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (177/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 589 590 591 »