Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-29 17:00:21 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Letniskowej i Alei Jana Pawła II we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
2 2020-09-29 15:38:16 Zarządzenie nr 342/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.   z 2020 r. poz. 713), art. 41 e… Szczegóły
3 2020-09-29 15:32:57 Decyzja nr 37/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę garażu, ul. Miodowa 4 Szczegóły
4 2020-09-29 15:01:40 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (117/wnio/2020) Szczegóły
5 2020-09-29 14:57:55 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (116/wnio/2020) Szczegóły
6 2020-09-29 14:50:48 Zarządzenie nr 341/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jesionowej 6a, działka nr 65/26 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
7 2020-09-29 14:22:36 Zarządzenie nr 340/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha i nr 53/19 o powierzchni 0,0393 ha w obrębie Włocławek KM 49/1, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11, art. 35, art.… Szczegóły
8 2020-09-29 13:21:09 Zarządzenie nr 339/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5o powierzchni 0,0095 ha w obrębie Włocławek KM 112/1, położonej we Włocławku przy ul. Żytniej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 11, art. 35, art.… Szczegóły
9 2020-09-29 13:05:59 Zarządzenie nr 338/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, stanowiącej część działki nr 63/2 KM 52 (obręb Włocławek) o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
10 2020-09-29 10:26:57 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO” – II postępowanie. Szczegóły
11 2020-09-28 10:59:53 Zarządzenie nr 337/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Węglowej 10, stanowiącej część działki nr 78/24 w obrębie Włocławek KM 53 o powierzchni 0,3080 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt… Szczegóły
12 2020-09-28 10:48:47 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
13 2020-09-28 10:31:19 Zarządzenie nr 336/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.… Szczegóły
14 2020-09-28 10:22:38 W dniu 28 września 2020 r. o godz. 15.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Zgromadzenie publiczne W dniu 28 września 2020 r. o godz. 15.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Szczegóły
15 2020-09-25 13:44:23 Decyzja na usunięcie drzewa (102/dec/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 631 632 633 »