Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-23 15:25:49 Zarządzenie nr 218/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Włocławek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.… Szczegóły
2 2017-08-22 15:42:58 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (176/wnio/2017) Szczegóły
3 2017-08-22 15:40:10 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (175/wnio/2017) Szczegóły
4 2017-08-22 12:56:13 Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (159/dec/2017) Szczegóły
5 2017-08-22 10:46:07 Zarządzenie nr 217/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948 z 2017 r. poz.730 oraz poz.935) art. 27… Szczegóły
6 2017-08-22 09:53:31 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2017) Szczegóły
7 2017-08-22 09:50:46 Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (157/dec/2017) Szczegóły
8 2017-08-21 15:03:48 Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2017r w związku z anomaliami pogodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2017r w związku z anomaliami pogodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. Szczegóły
9 2017-08-21 13:20:02 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (174/wnio/2017) Szczegóły
10 2017-08-21 13:17:13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2017) Szczegóły
11 2017-08-21 09:52:45 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (172/wnio/2017) Szczegóły
12 2017-08-21 09:49:54 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (171/wnio/2017) Szczegóły
13 2017-08-21 09:35:58 Projekty Uchwał pod obrady XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
14 2017-08-21 09:31:43 Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 900 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek. Porządek… Szczegóły
15 2017-08-21 09:24:36 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek zwołuje XXXIII sesję Rady Miasta Włocławek VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r., w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11 / 13. Początek obrad o godzinie 9:00. Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz § 44 Statutu Miasta Włocławek… Szczegóły
« 1 2 3 4 294 295 296 »