Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-22 14:24:55 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019) Szczegóły
2 2019-08-22 12:09:08 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2019) Szczegóły
3 2019-08-22 08:32:58 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (152/wnio/2019) Szczegóły
4 2019-08-22 08:30:47 Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
5 2019-08-22 08:28:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 18 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
6 2019-08-21 14:42:00 Zarządzenie nr 357/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) zarządza się, co następuje: § 1. W… Szczegóły
7 2019-08-21 14:09:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z… Szczegóły
8 2019-08-21 12:38:03 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (157/dec/2019) Szczegóły
9 2019-08-20 14:46:38 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (156/dec/2019) Szczegóły
10 2019-08-20 14:43:43 Informacja w sprawie budowy budynku stacji uzdatniania wody "Zawiśle" w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "Zawiśle" we Włocławku Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
11 2019-08-20 14:40:31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody "Zawiśle" w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "Zawiśle" we Włocławku Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art.… Szczegóły
12 2019-08-20 13:20:18 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2019) Szczegóły
13 2019-08-20 13:18:20 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (154/dec/2019) Szczegóły
14 2019-08-20 13:13:46 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (153/dec/2019) Szczegóły
15 2019-08-20 11:27:11 Petycja mieszkańców w sprawie "elektrociepłowni odpalanej biomasą" Szczegóły
« 1 2 3 4 571 572 573 »