Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-12 14:36:18 Zarządzenie nr 327/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, pkt 32,… Szczegóły
2 2017-12-12 14:15:34 Uchwała Nr 15/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
3 2017-12-12 14:10:19 Uchwała Nr 15/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
4 2017-12-12 14:06:01 Uchwała Nr 14/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
5 2017-12-12 13:24:49 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2017) Szczegóły
6 2017-12-12 13:18:25 Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Włocławek W dniu 19 grudnia br. odbędą się  obrady XXXVII sesji Rady Miasta. Początek obrad godz. 9.00. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13. Sprawy organizacyjne. a) otwarcie… Szczegóły
7 2017-12-12 13:12:52 Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Rady Miasta zwołuje na dzień 19 grudnia br. obrady XXXVII sesji Rady Miasta. Początek obrad godz. 9.00. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13. W załączeniu porządek obrad sesyjnych Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Rady Miasta zwołuje na dzień 19 grudnia br. obrady XXXVII sesji Rady Miasta. Początek obrad godz. 9.00. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek… Szczegóły
8 2017-12-12 11:24:16 Projekty Uchwał pod obrady XXXVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
9 2017-12-12 11:12:15 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 73/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.74.2017) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i suszarni na dwa lokale mieszkalne na XI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 116/122 obręb Włocławek KM 32 położonej przy ul. Pogodnej 3 we Włocławku. Szczegóły
10 2017-12-12 10:09:41 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (252/dec/2017) Szczegóły
11 2017-12-12 09:26:26 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Proponowany porządek obrad : Otwarcie obrad… Szczegóły
12 2017-12-12 09:23:45 Komisja Edukacji Rady Miasta odbędzie się w dniu w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 20 przy Zielonym Rynku 11/13. Komisja Edukacji Rady Miasta  odbędzie się w dniu w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 20  przy Zielonym Rynku 11/13. Proponowany porządek obrad : Otwarcie… Szczegóły
13 2017-12-12 09:22:30 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 15 grudnia 2017 roku Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godzinie 12.00 w sali nr 20. Proponowany porządek obrad : Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie… Szczegóły
14 2017-12-12 09:20:20 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Proponowany porządek obrad :… Szczegóły
15 2017-12-12 08:29:19 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 Proponowany porządek obrad: Sprawy… Szczegóły
« 1 2 3 4 342 343 344 »