Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-24 16:48:49 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2018) Szczegóły
2 2018-04-24 16:44:39 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2018) Szczegóły
3 2018-04-24 15:20:29 Decyzja (80/dec/2018) Szczegóły
4 2018-04-24 14:58:30 Zarządzenie nr 118/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130)… Szczegóły
5 2018-04-24 14:16:53 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
6 2018-04-24 14:06:35 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2018) Szczegóły
7 2018-04-24 12:37:28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (79/wnio/2018) Szczegóły
8 2018-04-24 12:04:51 Zarządzenie nr 117/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
9 2018-04-24 11:58:40 Uchwała nr XLII/34/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
10 2018-04-24 11:56:13 Uchwała nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
11 2018-04-24 11:53:04 Uchwała nr XLII/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły Podstawowej Specjalnej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
12 2018-04-24 11:50:34 Uchwała nr XLII/31/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. Szczegóły
13 2018-04-24 11:47:43 Uchwała nr XLII/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
14 2018-04-24 11:45:00 Uchwała nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek Szczegóły
15 2018-04-24 11:42:37 Uchwała nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 394 395 396 »