Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-23 08:27:23 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 3/5 dz. nr 144 KM 49/1 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096… Szczegóły
2 2019-04-23 08:25:59 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 59/Stodólnej 78/Łęgskiej 61 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.… Szczegóły
3 2019-04-19 12:00:25 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych można dokonać w pokoju  Nr 23  Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 (budynek B) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek – od 7.30… Szczegóły
4 2019-04-19 11:24:45 Informacje dla osób niepełnosprawnych Informacje o przeprowadzanych wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych będą udzielane w pokoju Nr 112  Urzędu… Szczegóły
5 2019-04-19 10:49:09 Zarządzenie nr 169/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu w celu protokolarnego przekazania przejęcia mienia komunalnego- zasobów cmentarzy komunalnych, z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku do Urzędu Miasta Włocławek Wydział Gospodarki Komunalnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U,2019, poz.506) zarządza się, co następuje: §1. Powołuje się Zespół w celu protokolarnego… Szczegóły
6 2019-04-19 10:41:40 Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0819 ha w obrębie Włocławek KM 120, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 11, art. 35, art.… Szczegóły
7 2019-04-19 10:18:12 Zarządzenie nr 167/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.… Szczegóły
8 2019-04-19 07:44:29 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA", na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
9 2019-04-18 14:58:26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10/12. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
10 2019-04-18 13:22:29 Programu polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2019-2022 – uchwała VIII/55/2019 z 9 kwietnia Szczegóły
11 2019-04-18 12:14:40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (80/wnio/2019) Szczegóły
12 2019-04-18 11:50:14 Zarządzenie nr 166/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/53 o powierzchni 0,0450 ha oraz 11/54 o powierzchni 0,0259 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506) i art. 11, art. 35, art.… Szczegóły
13 2019-04-18 11:36:28 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2019) Szczegóły
14 2019-04-18 11:22:36 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (82/dec/2019) Szczegóły
15 2019-04-18 11:19:49 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/post/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 528 529 530 »