Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-02-23 14:33:45 Uchwała Nr 14/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Włocławek. Szczegóły
2 2017-02-23 14:27:09 Uchwała Nr 13/D/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie : opinii wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Włocławek na 2017 rok. Szczegóły
3 2017-02-23 14:04:46 Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814  i  poz. 1579) oraz art.… Szczegóły
4 2017-02-23 14:01:54 Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2, 3 i 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych… Szczegóły
5 2017-02-23 11:18:26 Zarządzenie nr 35/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek. Na postawie art.60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583… Szczegóły
6 2017-02-23 09:08:06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2017) Szczegóły
7 2017-02-23 09:06:05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2017) Szczegóły
8 2017-02-22 10:13:08 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (6/zglo/2017) Szczegóły
9 2017-02-21 13:35:09 Na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
10 2017-02-21 12:17:29 SKOROWIDZ UCHWAŁ RADY MIASTA NA ROK 2016 Szczegóły
11 2017-02-21 11:24:34 Zarządzenie nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579),… Szczegóły
12 2017-02-21 09:08:47 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że… Szczegóły
13 2017-02-20 14:20:00 Zarządzenie nr 32/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. zw sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, poz. 1579) oraz art.13 ust.3 i art. 15 ust. 2g… Szczegóły
14 2017-02-20 13:23:44 Zarządzenie nr 33/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 13 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r.    poz. 446, poz. 1579) oraz art. 35 ust. 1 i… Szczegóły
15 2017-02-20 09:42:47 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 23 lutego 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  23 lutego 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 302. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne:… Szczegóły
« 1 2 3 4 228 229 230 »