Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-21 15:44:35 Zarządzenie Nr 229/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i Dz.U. z 2018 r. poz.… Szczegóły
2 2018-08-21 11:25:45 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (152/wnio/2018) Szczegóły
3 2018-08-21 08:38:44 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 22 sierpnia 2018 roku Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zwołał kolejne posiedzenie Komisji na dzień 22 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00. Obrady odbędą się w sali nr 302 Urzędu Miasta przy… Szczegóły
4 2018-08-20 12:52:37 Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającej się 24 sierpnia 2018 roku W dniu 24.08.2018r. o godz. 13:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne: a)… Szczegóły
5 2018-08-20 12:46:18 Budowa chodników + Płowiecka Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania: Budowa chodników + Płowiecka Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl Adres e-mail:  Szczegóły
6 2018-08-17 13:44:19 Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2019 Do ratusza wpłynęły łącznie 144 formularze propozycji (w wersji papierowej i elektronicznej). Na etapie oceny formalnej: dwa formularze zostały zweryfikowane negatywnie, a część formularzy – ze względu na tożsamy zakres… Szczegóły
7 2018-08-17 10:56:20 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
8 2018-08-17 09:39:05 Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 do 30 września 2018 r. Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania: Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków… Szczegóły
9 2018-08-17 09:19:34 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 22 sierpnia 2018 roku W dniu 22.08.2018r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne:… Szczegóły
10 2018-08-16 08:52:35 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.… Szczegóły
11 2018-08-14 14:50:27 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36 - 38 dz. nr 13/25 KM 33 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257… Szczegóły
12 2018-08-14 10:57:19 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
13 2018-08-13 12:19:37 Beata Szczerkowska - Przedszkole Publiczne nr 35 - Dyrektor Szczegóły
14 2018-08-13 08:22:00 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2018) Szczegóły
15 2018-08-13 08:19:22 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
« 1 2 3 4 439 440 441 »