Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-24 15:38:05 Ogłoszenie W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Ogłoszenie W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww.… Szczegóły
2 2017-04-24 14:50:33 Zarządzenie nr 84/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446, poz. 1579, z 2017 poz. 1948) i art.32… Szczegóły
3 2017-04-24 11:48:16 Zarządzenie nr 83/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579 oraz poz. 1948) oraz art.… Szczegóły
4 2017-04-24 10:52:30 Zarządzenie nr 82/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Na podstawie art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz. 1943, poz.… Szczegóły
5 2017-04-21 13:15:10 Plan Budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
6 2017-04-21 11:34:40 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta. Szczegóły
7 2017-04-21 11:11:30 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (14/zglo/2017) Szczegóły
8 2017-04-21 10:40:33 Wykonanie siłowni zewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
9 2017-04-21 08:56:33 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (61/dec/2017) Szczegóły
10 2017-04-21 08:40:54 Na stanowisko Podinspektora ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
11 2017-04-21 08:01:25 Zbiorcza informacja o petycjach Zbiorcza informacja o petycjach Szczegóły
12 2017-04-20 12:54:04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (65/wnio/2017) Szczegóły
13 2017-04-20 12:44:54 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (64/wnio/2017) Szczegóły
14 2017-04-20 12:38:06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (63/wnio/2017) Szczegóły
15 2017-04-20 12:31:29 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 4 248 249 250 »