Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-06 10:01:31 KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Szczegóły
2 2019-12-06 09:41:07 Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.… Szczegóły
3 2019-12-06 09:36:16 KM02A – Profesjonalna rejestracja pojazdów Szczegóły
4 2019-12-05 13:10:51 Uchwała Nr III/5/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie zorganizowania eventu świątecznego Szczegóły
5 2019-12-05 13:07:22 Uchwała Nr III/4/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Sekretarzy obrad Młodzieżowej rady Miasta Włocławek Szczegóły
6 2019-12-05 13:04:02 Uchwała Nr III/3/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Młodzieżowej rady Miasta Włocławek Szczegóły
7 2019-12-05 12:57:27 Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
8 2019-12-05 12:48:17 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego Szczegóły
9 2019-12-04 14:59:54 Zarządzenie nr 492/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.… Szczegóły
10 2019-12-04 14:40:27 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Zarządzenie nr 491/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci… Szczegóły
11 2019-12-04 12:36:16 Zarządzenie nr 491/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696,… Szczegóły
12 2019-12-04 12:15:25 Zarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i… Szczegóły
13 2019-12-03 16:04:29 Wniosek (209/wnio/2019) Szczegóły
14 2019-12-03 12:10:54 Zarządzenie nr 490/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.… Szczegóły
15 2019-12-03 12:02:16 Zarządzenie nr 489/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 28a, część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 606 607 608 »