Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-24 10:51:44 Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zarządzenie nr 28/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku… Szczegóły
2 2020-01-24 09:21:04 Zarządzenie nr 29/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2. pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.… Szczegóły
3 2020-01-24 09:13:03 Zarządzenie nr 28/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571,… Szczegóły
4 2020-01-23 15:32:27 Zarządzenie nr 27/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309,  poz. 1571, poz.… Szczegóły
5 2020-01-23 15:28:01 Zarządzenie nr 26/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek,na okres powyżej 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz.  506, poz. 1309, poz.  1696, poz.… Szczegóły
6 2020-01-23 15:19:53 Zarządzenie nr 25/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z  2019 r. poz.  506, poz. 1309,… Szczegóły
7 2020-01-23 15:12:48 Zarządzenie nr 24/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.… Szczegóły
8 2020-01-23 12:38:03 Zarządzenie nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696… Szczegóły
9 2020-01-23 11:52:39 Zarządzenie nr 22/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.,… Szczegóły
10 2020-01-23 11:45:52 Budżet Miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
11 2020-01-23 11:24:20 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 6. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.… Szczegóły
12 2020-01-23 11:22:41 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 20 i 22. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.… Szczegóły
13 2020-01-23 11:12:15 PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy: 1. ul. Dziewińskiej 15 o pow. użytkowej 117,00 m2, 2.ul. Kilińskiego 9 o pow. użytkowej 107,90 m2, 3. ul. Spółdzielcza 1o pow. użytkowej 191,00 m2, 4. ul. Starodębska 36 o pow. użytkowej 500,00 m2. I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy: Dziewińskiej 15  o pow. użytkowej 117,00 m2, Kilińskiego 9 o pow. użytkowej… Szczegóły
14 2020-01-22 15:28:17 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (5/dec/2020) Szczegóły
15 2020-01-22 14:31:23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 579 580 581 »