Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
16 2018-07-16 15:15:52 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
17 2018-07-16 14:54:10 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
18 2018-07-16 14:32:09 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
19 2018-07-16 14:15:57 W związku z sesją zwołaną przez Przewodniczącego Rady Miasta na dzień 17 lipca br. dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 5 osiedle „Zazamcze”, jaki przypada również na ten dzień nie odbędzie się. Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski zaprasza mieszkańców na najbliższe spotkanie z radnymi w dniu 24 lipca br. a dyżur będą pełnić radni z Okręgu Wyborczego Nr 1 Osiedle „Śródmieście”. W związku z sesją zwołaną przez Przewodniczącego Rady Miasta na dzień 17 lipca br. dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 5 osiedle „Zazamcze”, jaki przypada również na ten dzień nie… Szczegóły
20 2018-07-16 13:36:00 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2018) Szczegóły
21 2018-07-16 13:24:34 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że uległa zmianie godzina posiedzenia Komisji Rady Miasta Włocławek z godz. 15.00 na godz. 13.00. Prządek obrad oraz miejsce posiedzenia pozostają bez zmian. W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że uległa zmianie godzina posiedzenia Komisji Rady Miasta Włocławek z godz. 15.00  na godz. 13.00. Prządek obrad oraz miejsce… Szczegóły
22 2018-07-16 13:20:28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2018) Szczegóły
23 2018-07-16 13:14:08 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w dniu… Szczegóły
24 2018-07-16 13:09:24 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w dniu… Szczegóły
25 2018-07-16 11:55:39 Elżbieta Wiśniewska - Dom Pomocy Społecznej Szczegóły
26 2018-07-16 11:39:43 Zarządzenie nr 197/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000),… Szczegóły
27 2018-07-16 11:31:28 Zarządzenie nr 196/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000),… Szczegóły
28 2018-07-16 10:44:54 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Przedmiotem zamówienia jest kontrola biletów w autobusach MPK oraz… Szczegóły
29 2018-07-13 13:53:19 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 121/dec/2018 Szczegóły
30 2018-07-13 13:37:18 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 135/wnio/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 429 430 431 »