Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2018-01-12 11:06:54 Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573,… Szczegóły
32 2018-01-12 11:03:19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2018) Szczegóły
33 2018-01-12 09:14:08 Zarządzenie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.… Szczegóły
34 2018-01-12 09:11:15 Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.… Szczegóły
35 2018-01-12 08:38:47 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (7/dec/2018) Szczegóły
36 2018-01-12 08:34:38 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (14/wnio/2018) Szczegóły
37 2018-01-12 08:30:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 49/59 dz. nr 6 KM 105 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 83a… Szczegóły
38 2018-01-11 13:57:35 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 16 stycznia 2018 roku Dnia 16 stycznia br. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Proponowany porządek obrad:… Szczegóły
39 2018-01-11 13:54:04 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do komory W-1A) we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
40 2018-01-11 11:59:31 Wniosek o wydanie decyzji (13/wnio/2018) Szczegóły
41 2018-01-11 09:55:36 Ogłoszenie dla hodowców zwierząt gospodarskich Szczegóły
42 2018-01-11 09:52:06 Procedura postępowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły
43 2018-01-11 08:48:52 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (12/wnio/2018) Szczegóły
44 2018-01-11 08:46:56 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (11/wnio/2018) Szczegóły
45 2018-01-11 08:44:46 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2018) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 355 356 357 »