Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5281 2015-12-14 15:07:24 Zarządzenie nr 363/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz 902 1… Szczegóły
5282 2015-12-14 14:01:07 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (562/dec/2015) Szczegóły
5283 2015-12-14 13:57:38 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (587/wnio/2015) Szczegóły
5284 2015-12-14 11:57:31 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (561/dec/2015) Szczegóły
5285 2015-12-14 11:55:03 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (560/dec/2015) Szczegóły
5286 2015-12-14 11:52:47 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (559/dec/2015) Szczegóły
5287 2015-12-14 11:47:25 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (558/dec/2015) Szczegóły
5288 2015-12-14 11:44:49 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (557/dec/2015) Szczegóły
5289 2015-12-14 11:18:17 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek wraz z dokumentami towarzyszącymi W związku z weryfikacją przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o płatność końcową projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek wraz z dokumentami… Szczegóły
5290 2015-12-11 13:27:05 Zgromadzenie publiczne upamiętniające 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce W dniu 13 grudnia 2015r. o godz. 15.00 na Starym Rynku rozpocznie się zgromadzenie publiczne upamiętniające 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W trakcie trwania zgromadzenia planowany jest przemarsz… Szczegóły
5291 2015-12-11 11:11:26 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 15/67 przy ul. Celulozowej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 z… Szczegóły
5292 2015-12-11 10:17:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Obwodowej i ul. Wienieckiej we Włocławku Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku ((Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art.… Szczegóły
5293 2015-12-10 14:56:49 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (556/dec/2015) Szczegóły
5294 2015-12-10 13:40:19 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  z dnia 30 listopada 2015r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. Szczegóły
5295 2015-12-10 10:28:19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (586/wnio/2015) Szczegóły
« 1 2 3 350 351 352 353 354 355 356 357 »